وسایل مورد نیاز هفته

درخواست حذف این مطلب
عزیز دلم در این هفته وسایل زیر را بایستی به همراه داشته باشی . خط کش 30 سانتی متری متر خیاطی دختر گلم در طول هفته ی جاری ، در درس علوم قرار است یک وسیله با کمک همگروهی های خود در کلاس بسازی . که وسایل مورد نیاز آن را با م در گروه می توانی یادداشت کنی .